מאמרים

תביעת נזקי רכוש

לנוחותכם, מצורף קטע אודיו להאזנה. תהנו!

לעתים נגרם נזק לרכוש שבבעלותו של אדם, כתוצאה מרשלנות או התנהגות של אדם אחר שגרמה לנזק. מדובר למשל, בנזקים לרכב, לבית, לעסק ולכל רכוש אחר. נזקי רכוש יכולים להתרחש בעקבות פגיעה פיזית, שריפה, הצפה, נזילה, פריצה, אסון טבע ועוד.

מה ניתן לעשות? את מי אפשר לתבוע? מהן הזכויות המגיעות לכם?

הגשת תביעה בגין נזקי רכוש

אם הרכוש שלכם ניזוק, ואתם מעוניינים להגיש תביעות נזקי רכוש כנגד חברת הביטוח או כנגד צד  שלישי (המזיק), עליכם להוכיח מיהו הגורם לנזק ואת היקף הנזק הנטען. הוכחת גורם הנזק תתבצע בהתאם לנסיבות הנזק, והוכחת היקף הנזק תתבצע באמצעות הצגת דו”ח שמאי, אשר יוגש על ידכם לבית המשפט עם התביעה לפיצוי בגין נזקי הרכוש.

ניתן לפנות לעורך דין נזקי רכוש כדי שיסייע לכם בהגשת התביעה, שכן לעתים הוכחת האחריות לקרות הנזק אינה כה פשוטה, ומלבד זאת, יש לצרף לתביעה גם תמונות של הנזק, עדויות של אנשים שראו את המקרה, אסמכתאות לגובה הנזק ולהפסדים השונים, ולתמוך את הטענות בחוק ובפסיקה.בית המשפט יבחן את הטענות, כאשר לכל ראיה יש משמעות ועל פי ראיה כזו או אחרת, התובע יוכל את אחריות הנתבע לנזק זה וחבותו בפיצויים, ואת גובה הנזק הממשי.

תביעת נזקי רכוש תוגש לבית משפט השלום אם סכומה לא עולה על שניים וחצי מיליון שקלים. אם סכום התביעה גבוה יותר, היא תוגש לבית המשפט המחוזי.

כדי שבית המשפט יקבל את תביעת התובע עליו לשכנע את בית המשפט בטענותיו ברמת הוכחה של 51%, כמקובל במשפט אזרחי.

כאשר קיים ביטוח לרכוש או לפעולה שגרמה לנזק, לעתים ניתן להסדיר את קבלת הפיצויים מול חברת הביטוח מבלי להגיע לבית המשפט, אך לא אחת קורה שחברת הביטוח דוחה את דרישת הפיצוי, למשל בטענה כי אין כיסוי ביטוחי למקרה שקרה, או שהיא משלמת סכומים נמוכים יותר מהנזק בפועל. במקרה כזה מומלץ להתייעץ עם עורך דין שהתמחה בנזקי רכוש ולהגיש במקרים המתאימים תביעה לבית המשפט כדי למצות את מלוא הזכויות המגיעות לכם.

מהם סוגי נזקי הרכוש השכיחים?

  • נזקי רכוש לרכב – מדי שנה מוגשות בישראל עשרות אלפי תביעות שעילתן נזקי רכוש שנגרמו לכלי רכב בתאונות. בתביעות אלו, התובעים מבקשים פיצוי הולם מחברת הביטוח שמבטחת את הרכב או מהנהג שפגע ברכב ומחברת הביטוח שביטחה את רכבו.

אם הרכב שלכם נפגע בתאונת דרכים, והוא מבוטח בביטוח מקיף, תוכלו לתבוע את חברת הביטוח, אולם לא תמיד כדאי לעשות כן, משום שהפעלת פוליסת הביטוח תייקר בשנים שלאחר מכן את הפרמיה (דמי הביטוח) שתצטרכו לשלם ותאבדו את ההנחה הנובעת מהיעדר תביעות קודמות. כמו כן, הפעלת הפוליסה תחייב אתכם בתשלום דמי ההשתתפות העצמית.

מה שכן אפשר לעשות, , הוא לתבוע את הצד השלישי (במקום להפעיל את פוליסת הביטוח שלכם), וכך להימנע מלשלם על הנזקים שנגרמו, בכפוף להוכחת אחריותו של צד שלישי לתאונה. כאשר לרכב הצד השלישי ישנו ביטוח מקיף או צד שלישי, הפיצוי יוכל להגיע מחברת הביטוח של הצד השלישי, ולא רק מכיסו של גורם הנזק.

כאשר לרכב נגרם נזק ששוויו פחות מ-75,000 שקלים, התביעה לפיצוי בגין נזקי רכוש תוגש בדרך כלל במסלול דיון מהיר. תביעה כזו אמורה להסתיים בתקופה קצרה יחסית מעת הגשת התביעה.
יש לצרף לתביעה חוות דעת של שמאי, מסמכים רלוונטיים להוכחת הנזק ותצהירים. אם נכחו עדים במקום התאונה, יש לדאוג למסור את פרטיהם לעורך הדין לשם זימונם לדיון בבית המשפט.

  • נזקי רכוש לדירה או לעסק – נזקי רכוש שכיחים לבית או לעסק הם נזקים בעקבות הצפה או בעקבות שריפה.

אם הדירה שלכם הוצפה, ונגרמו לה נזקים בשל ההצפה או הרטיבות שנוצרה, עליכם לבדוק כיצד התרחשה ההצפה ומי האחראי לה, באמצעות מומחה מתאים. אם יתברר, למשל, כי ההצפה אירעה בעקבות נזילה בדירה של השכן מעליכם, אזי יש מקום לתבוע ממנו פיצויים, משום שככל הנראה הוא התרשל בתחזוקת הצנרת בדירתו.
אם דירתכם היא דירה חדשה, ומקור הנזילה בצנרת של דירתכם, יש לבדוק האם הצנרת הותקנה בצורה לקויה, ובמקרה כזה האחריות תוטל על הקבלן, בפרט אם הנזק נגרם עדיין בתוך תקופת הבדק.

ואולם, אם הנזילה נגרמה מסיבה אחרת, לרוב בשל בלאי טבעי, עשויה להיות אפשרות לתבוע את חברת הביטוח שמבטחת את דירתכם בביטוח מבנה ותכולה.

נזקי הצפה יכולים להיות נזקים קשים מאוד, שלא מאפשרים את המשך מגוריכם וקיום השגרה בדירה, כך למשל: פגיעה בארונות המטבח, פגיעה בפרקט, נזקים לאריחים, נזקים למשקופים, ואף התפתחות טחב וריח רע ועוד.

אם העסק או הבית שלכם נשרפו, ונגרם נזק למבנה, מדובר במקרה מצער מאוד, אך חשוב שתדעו כי גם במקרה כזה יש מה לעשות, וניתן להגיש תביעת נזקי רכוש כנגד חברת הביטוח שמבטחת את המבנה.

מומלץ לבחון את נסיבות המקרה בסיועו של עורך דין שהתמחותו נזקי רכוש ולראות מה המקור לשריפה – האם מדובר בכח עליון, למשל במכת ברק? במקרה כזה ייתכן כי חברת הביטוח תנסה להתנער מאחריות. כך גם אם מדובר בפגעי מזג אוויר מסוימים.
במקרים אחרים, ייתכן שמכשיר חשמלי כלשהו גרם לקצר או לשריפה במבנה או רשלנותו של אדם כלשהו. במקרים כאלה, ייתכן כי תוכלו לזכות בפיצוי מחברת הביטוח.

ליווי של עו”ד יסייע לכם לזהות את המקור לנזק ומי הגורם שנגדו יש להגיש את התביעה, ולבחון את סיכויי הצלחתה של תביעה זו בהתאם לעוצמת הראיות לאחריות לנזק ולחבותה של חברת הביטוח.

על פי סעיף 27 לחוק חוזה הביטוח, תשמ”א-1981, על חברת הביטוח לשלם לכם את תגמולי הביטוח תוך 30 יום מהיום שיש בידיכם את המידע והמסמכים הדרושים לבירור החבות. עם זאת, תגמולי ביטוח שאינם שנויים במחלוקת בתום לב ישולמו תוך 30 ימים מהיום שהגיעו לידי חברת הביטוח מלוא המידע והמסמכים הדרושים לבירור החבות, והם ניתנים לתביעה בנפרד מיתר התגמולים.

לכן, במקרה שחברת הביטוח משלמת לכם סכום חלקי ונמוך או דוחה את תביעתכם לקבלת תגמולי ביטוח, מומלץ להתייעץ עם עורך דין שמתמחה בנזקי רכוש ולהגיש תביעה בהתאם להמלצתו.

תביעת הפסדים

כאשר המבוטח מפעיל את פוליסת הביטוח שלו עקב נזקי רכוש שנגרמו לרכבו או לביתו, הוא סופג לרוב הפסדים בשל הפעלת הפוליסה. מדובר בייקור הפרמיה, השתתפות עצמית, כינון הפוליסה, הפסד הנחת היעדר תביעות ועוד.

כדי להתמודד עם הפסדים אלו, חברת הביטוח של המבוטח נותנת לו אישור על ההפסדים שנגרמו למבוטח, ובעזרת אישור זה הוא יכול להגיש תביעה כנגד המזיק וחברת הביטוח שמבטחת אותו – תביעה זו נקראת “תביעת הפסדים”.

תביעת הפסדים מוגשת לרוב בהליך של סדר דין מהיר.

התייעצות עם עורך דין נזקי רכוש

עורך דין המתמחה בחוק נזקי רכוש יסייע לכם להגיש תביעת הפסדים במקרה הצורך, כמו גם בכל אחד מהשלבים הנדרשים במקרה שאירעו נזקי רכוש לביתכם, לעסק או לרכב שלכם.

חשוב לפעול נכון כדי לקבל את מלוא הפיצוי המגיע לכם, וכדאי להתייעץ עם עורך דין לשם כך.

משרדנו עוסק בדיני נזיקין וביטוח ועורך דין אמיתי סביון שהינו בעל ניסיון רב שנים בטיפול בתביעות נזקי רכוש, ילווה אתכם בצורה מקצועית לאורך כל הדרך.

תוכן עניינים

מאמרים נוספים

  Call Now Button