מאמרים

תאונת דרכים בדרך לעבודה

תאונת דרכים בעבודה היא מקרה בו אדם היה מעורב בתאונת דרכים במסגרת עבודתו. לשם כך יהיה עליו להוכיח כי התאונה התבצעה במהלך עבודתו, בעקבותיה או כחלק מפעולות אחרות שנעשו לשם ביצוע עבודתו. ישנם מספר תנאים ומגבלות להגדרת התאונה כתאונת עבודה, וככל שתוגדר ככזאת, העובד יוכל לקבל פיצוי ותגמולים מהביטוח הלאומי, וכן פיצויים בגין נזקי גוף דרך חברת הביטוח בסיוע עורך דין תאונת עבודה.

מהי תאונת עבודה?

סעיף 79 לחוק הביטוח הלאומי מגדיר מהי תאונת עבודה:

“תאונת עבודה” – תאונה שאירעה תוך כדי עבודתו ועקב עבודתו אצל מעבידו או מטעמו, ובעובד עצמאי – תוך כדי עיסוקו במשלח ידו ועקב עיסוקו במשלח ידו”.

כלומר, מדובר בעובד מבוטח שנפצע במהלך עבודתו או בעקבותיה, למשל- נפילה במקום העבודה שהובילה לשבר או פריקת כתף במקצוע הדורש נשיאת משקל. בהקשר לתאונות דרכים המקרים הקלאסיים נוגעים לעובד שהיה בדרך למקום עבודתם או חזרה ממנו וביצע תאונת דרכים או לחלופין, עובד אשר עובד כנהג או שליח ובמסגרת יום עבודתו ביצע תאונת דרכים.

איזה תאונת דרכים לא תיחשב לתאונת עבודה?

סעיף 81 לחוק הביטוח הלאומי מציין כי תאונת דרכים שאירעה במהלך נסיעה למקום העבודה או חזרה ממנו, לא תחשב כתאונת עבודה אם קרתה במהלך סטייה של ממש מהדרך המקובלת או הפסקה בדרך. כלומר, אם התאונה אירעה במהלך הפסקה שעשה העובד או סטייה משמעותית לביצוע סידורים אחרים שאינם קשורים לעבודתו, התאונה לא תחשב כתאונת עבודה על אף אם היה בדרך אל מקום העבודה או חזרה ממנו.

סטיות מסוימות עוגנו בחוק כמותרות, למשל במקרה שעובד הוריד את ילדיו בבית הספר בדרך לעבודתו או עצר להתפלל תפילת שחרית בבית הכנסת בו נוהג העובד להתפלל.

מה תחשב סטייה משמעותית ומה סטייה קלה?

פסק הדין בעניין מיכל בן ישראל לא הכיר בתאונה שנעשתה לאחר ביקור בטיפת חלב ובדרך לגן הילדים כתאונת עבודה, משום שאינה נובעת עקב העבודה. במקרה אחר, בעניין ארמי התובעת הורידה את ביתה בגן הילדים לאחר ביקור בקופת חלב, לאחר שהמשיכה במסלול הרגיל למקום עבודתה אירעה תאונת דרכים, וזאת הוכרה כתאונת עבודה משום שמדובר בדרך הרגילה של התובעת למקום העבודה.

מקרה אחר בו תאונת דרכים במסגרת העבודה או כנובעת ממנה, לא תחשב כתאונת עבודה היא כאשר התאונה נבעה מרשלנות העובד לפי ס’ 82 לחוק הביטוח הלאומי. במקרה זה העובד נהג שלא בהתאם לעובדה שהובאה לידיעתו או ללא הוראה ממעסיקו, ובמהלך התנהגות זו אירעה תאונת הדרכים.

עם זאת, אם תאונת הדרכים הובילה למותו של אדם, נכות או מניעת עבודתו לפחות לעשרה ימים, הוא (או קרוביו) עשויים להיות זכאים לפיצויים בגין תאונת עבודה גם אם העובד נהג ברשלנות.

מה הפיצויים המגיעים לנפצע בתאונת עבודה שהיא גם תאונת דרכים?

על תאונת עבודה שהיא גם תאונת דרכים ניתן לקבל פיצויים מסוגים שונים, הגופים האמונים  על התשלומים הם הביטוח הלאומי וחברת הביטוח בה הרכב בוטח בביטוח חובה.

ביטוח לאומי מאפשר לקבל, בין היתר, דמי פגיעה ל-90 יום (שיהוו 75% ממוצע ההכנסות שקיבל העובד בשלושת החודשים הקודמים לתאונה) בכפוף לאבחנה רפואית המעידה על התקופה בה לא ניתן לעבוד. קיימת האפשרות לקבל גמלת נכות מעבודה, במידה ונותרה נכות קבועה לאחר התאונה ושיעור הנכות עולה על 20% (שיקבעו לאחר הופעת המבוטח בפני ועדה רפואית). בנוסף עשוי הביטוח הלאומי לסבסד טיפולים רפואיים, שיקום ועוד. כל אלו תלויים במצבו הרפואי של הנפגע.

חברת הביטוח בה הרכב מבוטח בביטוח חובה לרוב מעניקה פיצויים גבוהים יותר מאלו המוענקים על ידי הביטוח הלאומי, היות והחברה משלמת על הוצאות נוספות העשויות לכלול הפסדי השתכרות עתידיים, פיצויים בגין כאב ועוד.

חשוב לדעת כי הסכומים מתקזזים בניהם ולא מדובר בפיצוי כפול. כלומר, הסכום שניתן על ידי חברת הביטוח יקוזז מהסכום המוענק על ידי ביטוח לאומי. כך, שלעיתים הסכום המוענק על ידי הביטוח הלאומי עשוי להיות נמוך מהמצופה. עם זאת, סעיף 330(ג) לחוק ביטוח לאומי קובע שבמקרה של תאונת דרכים שהיא גם תאונת עבודה, ובתנאי והניזוק הודיע לביטוח הלאומי תוך זמן סביר על הגשת תביעתו נגד חברת הביטוח, יובטחו לו לפחות 25% מסך הפיצויים שנפסקו באותה התביעה על ידי הביטוח הלאומי.

מה עליי לעשות אם עברתי תאונת דרכים שהיא גם תאונת עבודה?

ראשית, יש חשיבות גדולה לתיעוד התאונה שבגינה הגעתם לקבלת טיפול רפואי כתאונת עבודה. יש לאסוף כל ראייה רלוונטית שעשויה להוות אינדיקציה לתאונה. אלו יעזרו לעובד לקבל את הפיצויים המגיעים לו בהמשך. ראיות אלו עשויות להיות צילומים ממקום התאונה, פרטים של עדי ראייה אשר נכחו במקום או אנשים אשר היו מעורבים בתאונה, מסמכים רפואיים ואסמכתאות רלוונטיות. כמו כן, על הנפגע לדווח על תאונת הדרכים למשטרה על מנת שזאת תוכל לאשר את התרחשותה עבור גורמי הביטוח.

כדאי וחשוב להיוועץ עם עורך דין תאונת עבודה או תאונת דרכים עוד בשלביה הראשונים של התאונה, זאת משום שהראיות מהוות שיקול מכריע למתן הפיצויים, כך שתיווך המידע לגופים השונים הינו משמעותי בקביעת גובה הפיצויים המגיע לעובד. פעולות לא מושכלות עשויות לפגוע ביכולת הנפגע להגיש תביעה למוסדות הרלוונטיים.

משרד עורכי הדין אמיתי סביון מתמחה שנים רבות בדיני נזיקין ומעמיד לרשותם את טובי עורכי הדין לתאונות עבודה ותאונות דרכים. אנו מחויבים לליווי מקצועי, יעיל ואישי אל מול הגופים השונים. אנחנו כאן כדי להבטיח כי תוכלו לקבל את הפיצוי המגיע לכם כחוק ולאפשר לכם להשקיע את כוחותיכם להחלמה נינוחה, צרו קשר להתייעצות.

לקבלת ייעוץ משפטי פרטני, ניתן לפנות לעורך דין אמיתי סביון, המתמחה בנזיקין וביטוח בדגש על תאונות דרכים , תאונות עבודה, משרד הביטחון וביטוח לאומי.

תוכן עניינים

מאמרים נוספים

  Call Now Button