מאמרים

חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים

מהו חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים?

חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, התשל”ה-1975 נחקק לאחר קושי ממושך מצד נפגעי תאונת דרכים להוכיח את זכאותם לפיצויים וכן, עומס שנוצר בבית המשפט בשל מספר התובעים. מטרתו של החוק היא להעניק פיצוי מהיר לנוסע, נהג או הולך-רגל, בגין כל נזק גוף שנגרם בתאונת דרכים על ידי מנגנון פשוט ויעיל.

את הרעיון הזה הסדיר המחוקק על ידי שילוב של שלושה אמצעים:

  • החלת הסדר ‘אחריות מוחלטת’ בחוק, אשר אינו מתנה קיום אשמה מצידו של המזיק ואינו מושפע מאשם תורם של הניזוק (למעט מקרים קיצוניים בהם הנפגע גרם לתאונה במכוון). הסדר זה עומד בסתירה לדיני הנזיקין הקלאסיים הדורשים קיום אשמה מצד הפוגע כדי להחיל זכאות לפיצוי.

כך גם ביחס לתביעות רכוש שניזוק כתוצאה מתאונת דרכים, החוק לא יעורר זכאות מידית ועל התובע תהיה חובה להוכיח אשמה מצד הגורם המזיק כדי לזכות לפיצוי.

  • הרחבת חובת הביטוח על פי פקודת ביטוח רכב מנועי (סיכוני צד שלישי) [נוסח חדש], תש”ל-1970, שמבטיח כי נפגע יוכל לפרוע את נזקו בכל מצב, ללא קשר למצבו הכלכלי של המזיק. בנוסף, מבטיח כי פיצוי יגיע ללא דיחוי מחברת הביטוח ללא קשר להתקדמות התביעה.
  • הקמת “קרנית- קרן לפיצוי נפגעי תאונות דרכים”, שתפקידה להבטיח פיצוי לנפגע שאינו יכול לקבל פיצוי מחברת הביטוח של המזיק.

הזכאות המיוחדת מתוקף חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים ניתנת בנוסף לזכאותו של הנפגע מכוח ביטוחים פרטיים אותם רכש לעצמו או שנרכשו לטובתו (על ידי מעביד למשל). החוק מטיל על אדם המחזיק ברכב או הנוהג בו חובה לרכוש פוליסת ביטוח המכסה את אחריותו במקרה של נזק, כך שלנפגעי גוף תהיה יכולת לגבות פיצויים. הפרת חובת הביטוח הינה עבירה על החוק ותגרור סנקציות פליליות ואזרחיות, על כן נקרא הביטוח גם “ביטוח חובה”.

כדי להבטיח כי נפגע תאונת דרכים אשר היה מעורב בתאונה בה אין לפוגע ביטוח להיפרע ממנו, ייסד חוק פיצויים לנפגעי תאונת דרכים את “קרנית- הקרן לפיצוי נפגעי תאונת דרכים”, אשר ממנה ייפרע נפגע ולא על ידי חברת הביטוח.

מהי קרנית?

קרנית היא הקרן לפיצוי תאונות דרכים אשר הוקמה מכוח חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים וממומנת על ידי חברות הביטוח השונות וממשלת ישראל. תפקידה להבטיח פיצוי לנפגע שנגרמו לי נזקי גוף מתאונת דרכים ואינו יכול לקבל פיצוי מחברת הביטוח.

המקרים הטיפוסיים לפיצוי על ידי קרנית הם כאשר זהות הנוהג האחראי לפגיעה אינה ידועה כמו בתאונת פגע וברח, כאשר לנהג אין ביטוח או שהביטוח לא מכסה את הפגיעה הנדונה, כאשר חברת הביטוח של הפוגע נמצאת בהליכי פירוק או כאשר הנהג נהג ללא רישיון נהיגה.

כדי לקבל את הפיצויים על ידי חברת קרנית, הנפגע יהיה מחויב להוכיח כי היה מעורב בתאונת דרכים, וכי תאונת הפגע וברח היא זאת שגרמה לנזקי הגוף שנגרמו לו. אם תביעת הפיצויים נדחית  על ידי קרנית, ניתן יהיה לערער על ההחלטה בפני בית המשפט, בדומה להגשת תביעה כנגד על חברת ביטוח אחרת. חשוב וכדאי להתייעץ עם עורך דין תאונות דרכים כדי להבטיח את סיכויי ההצלחה של תביעה זו.

הפיצוי הניתן מכוח חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים

הפיצוי הניתן מכוח החוק עבור נזקים ממוניים ובלתי ממוניים ניתן על ידי חברת הביטוח בה היה מבוטח הנפגע ללא דיחוי. גובה הפיצוי אינו אחיד ועשוי להשתנות בין נפגע לנפגע בשל מספר קריטריונים הכוללים מאפיינים אישיים, מקצועיים ורפואיים, לרבות: גיל הנפגע, השכר החודשי של הניזוק, נתיב הקריירה אליו היה צפוי להגיע אילולא התאונה, השכר הממוצע במשק, האם נגרמה נכות ובאיזה אחוזים, כאב, סבל ועוגמת נפש, הוצאות רפואיות בשל הפגיעה, הצטרכות לסיוע עתידי ועוד. לעיתים רבות נפגעי תאונת דרכים אינם מרוצים מגובה הפיצוי אשר הוענק להם מחברת הביטוח ויפנו לייצוג על ידי עורך דין תאונות דרכים שיוכל להבטיח עבורם את תקרת הפיצוי הגבוהה ביותר.

האם ניתן לדרוש פיצויים כחלק מתביעת נזיקין רגילה?

סעיף 8(א) לחוק הפלת”ד, שכותרתו “ייחוד העילה”, קובע כדלקמן: 

“מי שתאונת דרכים מקנה לו עילת תביעה על פי חוק זה, לרבות תביעה על פי ביטוח כאמור בסעיף 3(א)(2) ובסעיף 3(ד) לפקודת הביטוח, לא תהיה לו עילת תביעה על פי פקודת הנזיקין בשל נזק גוף, זולת אם נפגע בתאונה שנגרמה על ידי אדם אחר במתכוון.” 

במילים אחרות, לא יהיה ניתן לבחור מסלול תביעה אחר במידה וחוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים חל.

האם כל אדם זכאי לקבל פיצוי?

על מנת להיות זכאים על הנפגע בתאונת דרכים לעמוד במספר קריטריונים שונים בהתאם לקבוע בחוק, כאשר קיימים מקרים בהם נפגע לא יהיה זכאי לקבלת פיצויים מכוח החוק, למשל:

  • התרחשות תאונת דרכים במכוון כדי לזכות את הנפגע בפיצויים.
  • בעת התרחשות תאונת דרכים במהלך נסיעה ברכב שהתבצע בו פשע.
  • תאונת דרכים שלא כהגדרתה בחוק- למשל פגיעה על ידי רכב לא מנועי.

במקרים בהם עולה “ספק תאונת דרכים” ניתן לתבוע לפי חוק פיצויים למפגעי תאונת דרכים כעילה עיקרית, ובאותה התביעה לטעון לפיצויים לפי פקודת הנזיקין כעילה חלופית בלבד, במידה ובית המשפט ישתכנע כי אין מדובר בתאונת דרכים.

מומלץ לפנות לעורך דין תאונת דרכים מיד לאחר קרות האירוע כדי להבטיח את סיכויי הצלחתכם בקבלת הפיצויים המגיעים לכם. אם חלילה נפגעתם מתאונה זו, נשמח לעמוד לשירותכם. לשאלות נוספות ולסיוע משפטי פנו ללא התחייבות למשרד עורכי הדין אמיתי סביון, המוביל בתחומו בדיני הנזיקין ותאונות הדרכים.

תוכן עניינים

מאמרים נוספים

  Call Now Button